Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/492
Τίτλος: Το τραγούδι της ωραίας κοιμωμένης
Χρονολογία: 2006
Εξειδίκευση τύπου: Έντεχνο
Δημιουργός: Θεοδωρίδης, Νίκος
Συντελεστής: Στιχουργός: Θεοδωρίδης, Νίκος
Περιγραφή: Περιέχεται στο βιβλίο με cd: Θεοδωρίδης, Νίκος (2006), «Τραγουδοπαιχνίδια για φίλους μουσικόφιλους 4 ετών και άνω».
Λέξεις κλειδιά: παραμύθι
ευχές
γέλιο
ομορφιά
νεράιδες
άνοιξη
ωραία
κοιμωμένη
νονά
ύπνος
Τονικότητα: Ελάσσονα
Μουσικό μέτρο: 3/4 (Τρία τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Σου χαρίσανε μ' ευχές γέλιο γλύκα και ομορφιά
Φωνητική έκταση: Πέμπτη καθαρή
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Προσωπική έκφραση.
Ανάπτυξη της δημιουργικότηας και της φαντασίας.
Ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης.
Ανάπτυξη ομαδικότητας και συνεργασίας.
Κοινωνικοποίηση.
Αναγνώριση των ιδεών και των αξιών που συμβάλλουν θετικά στις κοινωνικές σχέσεις
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 3/4.
Τονικό ύψος.
Τοποθέτηση της φωνής.
Αυτοσχεδιασμός.
Κορώνα.
Το σύμβολο της επανάληψης.
Σωστές αναπνοές.
Ηχητική εξερεύνηση.
Εκφραστική χρήση της φωνής.
Αξιολόγηση μουσικής δημιουργίας και εκτέλεσης.
Αισθητική απόλαυση της μουσικής.
Ιδέες διδασκαλίας: Αφήγηση του παραμυθιού από τους μαθητές, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Συζήτηση για τις ιδέες και τις αξίες του παραμυθιού (π.χ., η αγάπη, η έννοια της ευχής, η εκδίκηση, η υπομονή, η δικαίωση) και σύνδεση με τις προσωπικές εμπειρίες των μαθητών.
Διαθεματικές έννοιες: Αντίθεση (σε ιδέες, αξίες και έννοιες).
Επικοινωνία
Υπερβολή (στα παραμύθια, σε συμπεριφορές, στην υπέρβαση κανόνων και ορίων).
Σχετιζόμενα μαθήματα: Θεατρική αγωγή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια