Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/495
Τίτλος: Άνοιξαν τα δέντρα
Εξειδίκευση τύπου: Παραδοσιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Περιγραφή: Συρτός Θράκης
Λέξεις κλειδιά: αγάπη
δέντρα
καρδιά
μάτια
φιλί
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Ε' Δημοτικού
ΣΤ' Δημοτικού
Μουσικό Γυμνάσιο
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Τόπος δημιουργίας: Θράκη
Τονικότητα: Τροπικό
Εκδήλωση/Γεγονός: 25η Μαρτίου
Μουσικό μέτρο: 4/4 (τέσσερα τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Άνοιξαν όλα τα δέντρα
Φωνητική έκταση: Οκτάβα
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Ενίσχυση της παρατηρητικότητας και της προσοχής.
Εξοικείωση με την τεχνική της σύγκρισης.
Κλίμα ομαδικότητας και χαράς.
Εκτίμηση και σεβασμός στη λαϊκή τέχνη και στους λαϊκούς δημιουργούς.
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 2/2.
Δεξιότητες ακρόασης.
Μουσική ανάγνωση.
Καλλιέργεια του ρυθμού.
Δεξιότητες εκτέλεσης σε μελωδικά όργανα.
Ιδέες διδασκαλίας: Ακρόαση του τραγουδιού (κατά προτίμηση από τον Χρόνη Αηδονίδη) και αυτοσχέδιος χορός από τους μαθητές. Ακολουθεί δεύτερη ακρόαση με στόχο την παρατήρηση των σταθερών φωνητικών τσακισμάτων στην εκτέλεση, καθώς και των στίχων-μοτίβων και της ομοιοκαταληξίας.
Διαθεματικές έννοιες: Παραλλαγή και Μοτίβα (στη λαϊκή τέχνη: στη μουσική, στο κέντημα, στην κεραμική, στη λαϊκή αρχιτεκτονική, στα διακοσμητικά στοιχεία).
Σχετιζόμενα μαθήματα: Εικαστικά
Ελληνική γλώσσα
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια