Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/497
Τίτλος: Έναν καιρό επήγαινα
Εξειδίκευση τύπου: Παραδοσιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά: αγάπη
φτερά
άγγελος
νερό
θάνατος
γιατρικό
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Μουσικό Γυμνάσιο
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Α' Λυκείου
Β' Λυκείου
Γ' Λυκείου
Γενικό Μουσικό Λύκειο
Τόπος δημιουργίας: Κωνσταντινούπολη
Τονικότητα: Τροπικό
Μουσικό μέτρο: 4/4 (τέσσερα τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Έναν καιρό επήγαινα
Φωνητική έκταση: Ενάτη
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τις ρίζες του σύγχρονου πολιτισμού.
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 4/4.
Τροπικό. Ήχος πλάγιος του δευτέρου.
Ξένοι φθόγγοι.
Αναπνοή.
Tοποθέτηση της φωνής.
Solo-tutti.
Ιδέες διδασκαλίας: Επαφή με τη μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης με προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
Εκμάθηση του τραγουδιού και εκτέλεση με κράτημα του ρυθμού σε παλαμάκια.
Ασκήσεις για την τοποθέτηση της φωνής και ασκήσεις αναπνοής.
Διαθεματικές έννοιες: Αλληλεπίδραση
Πολιτισμός
Σχετιζόμενα μαθήματα: Γεωλογία - Γεωγραφία
Ελληνική γλώσσα
Ιστορία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια