Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/499
Τίτλος: Έψελναν όλες οι εκκλησιές
Εξειδίκευση τύπου: Παραδοσιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Περιγραφή: Καθιστικό Βιθυνίας
Λέξεις κλειδιά: ψέλνω
εκκλησιά
μοναστήρι
Αγιά Σοφιά
χαμός
καμπάνες
Αρχάγγελος
Σημειώσεις: Καταγραφή: Σίμων Καράς
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Μουσικό Γυμνάσιο
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Α' Λυκείου
Β' Λυκείου
Γ' Λυκείου
Γενικό Μουσικό Λύκειο
Μαθητικές χορωδίες και ορχήστρες
Τόπος δημιουργίας: Ανατολική Θράκη
Μικρά Ασία
Τονικότητα: Τροπικό
Εκδήλωση/Γεγονός: 25η Μαρτίου
Σημειώσεις: Καταγραφή: Σίμων Καράς
Μουσικό μέτρο: 4/4 (τέσσερα τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Έψελναν όλες οι εκκλησιές
Φωνητική έκταση: Οκτάβα
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Ενίσχυση της ιστορικής συνείδησης.
Κριτική σκέψη.
Προαγωγή του σεβασμού προς την παράδοση.
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 4/4.
Ρυθμικό σχήμα: όγδοο παρεστιγμένο με δέκατο έκτο.
Βυζαντινοί ήχοι.
Χρωματικά ημιτόνια.
Φόρμα ΑΑΒΑΒΑ.
Ιδέες διδασκαλίας: Συζήτηση για το περιεχόμενο των στίχων με επικέντρωση στο ιστορικό γεγονός της Άλωσης της Κων/πολης και στην ιστορία της Αγίας Σοφίας ως σύμβολο του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.
Διαθεματικές έννοιες: Παράδοση
Χρόνος
Σχετιζόμενα μαθήματα: Θρησκευτικά
Ιστορία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια