Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/501
Τίτλος: Ισείς πουλιά μ' πιτούμινα
Εξειδίκευση τύπου: Παραδοσιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Λέξεις κλειδιά: άλωση
Αγιά Σοφία
Ελλάδα
σήμαντρα
καμπάνες
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Ε' Δημοτικού
ΣΤ' Δημοτικού
Μουσικό Γυμνάσιο
Α' Γυμνασίου
Β' Γυμνασίου
Γ' Γυμνασίου
Τόπος δημιουργίας: Ελλάδα, Σέρρες
Τονικότητα: Ελάσσονα
Εκδήλωση/Γεγονός: 25η Μαρτίου
Μουσικό μέτρο: 7/8 (επτά όγδοα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Ισείς πουλιά μ' πιτούμινα
Φωνητική έκταση: Οκτάβα
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Δεξιότητες συνεργασίας (project).
Ενίσχυση της φιλερευνητικής διάθεσης.
Κριτική σκέψη.
Καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης.
Δεξιότητες συζήτησης.
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 7/8.
Επτάσημος ρυθμός.
Σι και Μι ύφεση.
Μουσική ανάγνωση.
Εκφραστική χρήση της φωνής.
Αυτοσχεδιασμός.
Ιδέες διδασκαλίας: Ακρόαση του τραγουδιού και παρατηρήσεις για τη μελωδική ανάπτυξη σε σχέση με το περιεχόμενο των στίχων. Περιγραφή του ύφους του τραγουδιού με συγκεκριμένους όρους (π.χ., θλίψη, θρήνος, πόνος).
Εκμάθηση του τραγουδιού με το αυτί. Εκφραστική χρήση της φωνής.
Διαθεματικές έννοιες: Χρόνος
Παράδοση
Επικοινωνία
Σχετιζόμενα μαθήματα: Ελληνική γλώσσα
Ιστορία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια