Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/504
Τίτλος: Λαέ της Λιλιπούπολης
Χρονολογία: 1980
Εξειδίκευση τύπου: Έντεχνο
Δημιουργός: Κυπουργός, Νίκος
Συντελεστής: Στιχουργός: Κριεζή, Μαριαννίνα
Λέξεις κλειδιά: δήμαρχος
Λιλιπούπολη
Χαρχούδας
εκλογές
ψηφίζω
Τόπος δημιουργίας: Ελλάδα
Τονικότητα: Μείζονα
Μουσικό μέτρο: 4/4 (τέσσερα τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Μονόφωνο
Πρώτες λέξεις: Λαέ της Λιλιπούπολης
Φωνητική έκταση: Οκτάβα
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Κλίμα χαράς και δημιουργίας.
Ενίσχυση της φαντασίας.
Συνειδητοποίηση της σημασίας της υπευθυνότητας σε μία κοινωνική ομάδα.
Συνειδητοποίηση της αξίας των δημοκρατικών διαδικασιών.
Μουσικοί στόχοι: Μέτρο 4/4.
Ρυθμικό σχήμα: τέταρτο παρεστιγμένο με όγδοο.
Τρίηχο.
Χρωματικά ημιτόνια.
Φόρμα.
Ακουστική αντίληψη.
Μουσική ανάγνωση.
Ιδέες διδασκαλίας: Ακρόαση του τραγουδιού και συζήτηση επί του περιεχομένου.
Ακρόαση μιας ραδιοφωνικής εκπομπής της σειράς Λιλιπούπολη και περιγραφή των χαρακτήρων.
Φωνητική εκφραστική εκτέλεση του τραγουδιού.
Παρατήρηση της παρτιτούρας με εστίαση στα σημεία αλλοίωσης, σ
Διαθεματικές έννοιες: Άτομο - Ομάδα
Επικοινωνία
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο