Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/532
Τίτλος: Σόμα ντομ τζάνγκαλ
Εναλλακτικός τίτλος: Διάβαζε γιε μου
Εξειδίκευση τύπου: Παραδοσιακό
Γλώσσα: Ελληνικά
Περιγραφή: Μουσικό ανθολόγιο Α' - ΣΤ' Δημοτικού. Προτεινόμενη ηχογράφηση: Δίσκος «Guinee - Senegal, Le chant des enfants du monde», vol.1.
Λέξεις κλειδιά: γιος
διάβασμα
μάθηση
γραφή
σπουδαίος
σχολείο
Σημειώσεις: Απόδοση στα ελληνικά: Κανδυλάκη Μαριέττα
Εκπαιδευτικό επίπεδο: Γ' Δημοτικού
Δ' Δημοτικού
Ε' Δημοτικού
ΣΤ' Δημοτικού
Τόπος δημιουργίας: Αφρική, Σενεγάλη
Τονικότητα: Ελάσσονα
Σημειώσεις: Απόδοση στα ελληνικά: Κανδυλάκη Μαριέττα
Μουσικό μέτρο: 4/4 (τέσσερα τέταρτα)
Αριθμός φωνών: Δίφωνο
Πρώτες λέξεις: Να να ιέ ζyμbε, να να ιέ ζyμbε (Διάβαζε γιε μου, διάβαζε γιε μου)
Φωνητική έκταση: Πέμπτη ελαττωμένη
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Συνειδητοποίηση της αξίας της μουσικής παράδοσης άλλων λαών.
Εκτίμηση για τη μάθηση και το σχολείο.
Συνειδητοποίηση πανανθρώπινων αξιών που συναντιούνται σε πολλούς πολιτισμούς (καλλιέργεια φιλομάθειας, συμβουλές μεγαλύτερων προς μικρότερους, κλπ.).
Μουσικοί στόχοι: Αφρικάνικα κρουστά όργανα.
Ρυθμικά μοτίβα.
Αντιφωνισμός.
Μουσικοί πολιτισμοί από την Αφρική.
Αυτοσχεδιασμός.
Ιδέες διδασκαλίας: Προβολή οπτικοακουστικού υλικού για επαφή με τον πολιτισμό της Σενεγάλης. Εντοπισμός της Σενεγάλης σε γεωγραφικό χάρτη και στοιχεία για τη γλώσσα, τη θρησκεία και τις παραδόσεις.
Εκμάθηση του τραγουδιού και εκτέλεση στη φόρμα solo-tutti.
Διαθεματικές έννοιες: Πολιτισμός
Επικοινωνία
Σχετιζόμενα μαθήματα: Γεωλογία - Γεωγραφία
Κοινωνική και πολιτική αγωγή
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια