Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/631
Τίτλος: Ta koulourakia
Εναλλακτικός τίτλος: The little cookies
Χρονολογία: 1900
Δημιουργός: Traditional
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Λέξεις κλειδιά: little cookies
little hands
oven
house
Τόπος δημιουργίας: Greece
Μουσικό μέτρο: 2/4
Πρώτες λέξεις: I make little cookies with my two little hands
Φωνητική έκταση: 8th perfect
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Socialization and fun
Encouragement of experimentation.
Μουσικοί στόχοι: 2/4 meter.
G major.
Intervals of perfect 4th and 5th.
Tie.
Doted eighth.
Quarter rest.
Music reading and writing.
Ιδέες διδασκαλίας: Breathing exercises f.i. imitating the blowing of a balloon or the blowing of the candles of the birthday cake.
Singing accompanied with expressive movements.
Singing with variations in dynamics (f - p).
Performing the song on glockenspiel or recorder, by ear or by score.
Rhythmic and melodic dictation.
Recognizing the intervals of the song through hand movements to indicate the tonal heigh in a conventional way.
Performing the rhythm of the melody on percussion instruments.
Instrumental accompany (ostinato-bordun).
Making cookies or art crafts with clay or dough.
Διαθεματικές έννοιες: Tradition
Space
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Ta koulourakia.mp3Αρχείο ήχου201.55 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Ta koulourakia.xml18.62 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Ta koulourakia.mscz9.89 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Ta koulourakia.mus42.95 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Ta koulourakia.pdf25.53 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε