Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/632
Τίτλος: Anevainō stē sykia
Εναλλακτικός τίτλος: I climb the fig tree
Δημιουργός: Traditional
Γλώσσα: Αγγλικά
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Λέξεις κλειδιά: climb
walnut tree
wine
cup
koui
fig tree
shout
playsong
Τόπος δημιουργίας: Greece
Μουσικό μέτρο: 2/4
Πρώτες λέξεις: I climb the fig tree
Φωνητική έκταση: 4th perfect/ 7th major
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Creativity, Inventiveness
Readiness to act (while playing).
Socialization
Fun and joy (with humoristic lyrics).
Μουσικοί στόχοι: C major scale.
2/4 meter.
Quarters and eighths.
Voice posture.
Ιδέες διδασκαλίας: Singing in circle using expressive movements.
Learning the quarters and eights using pictures of fruits and musical symbols alongside. The children clap on each syllable of the fruit word, resulting to a variety of rhythmic patterns.
Learning to sing the song, accompanying it with percussion instruments.
Students in small groups invent rhythmic or mimicking games in order to act along the song (f.i. they put their hands over each others' hands while singing the song; the last child or the child who looses his/her turn, he/she sings the last lyric in the way the team would ask him/her to.)
Accompany the song with dance movements or using hand-scarves.
Identification of the funny and humoristic elements of the song. The children create new, funny lyrics and adapt them on the melody.
Free drawing based on the song lyrics or those lyrics invented by the children.
Διαθεματικές έννοιες: Humor
Exaggeration
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Anevainō stē sykia.xml24.98 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Anevainō stē sykia.pdf40.22 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
Anevainō stē sykia.mp3341.67 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Anevainō stē sykia.mscz12.42 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Anevainō stē sykia.mus43.99 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε