Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/634
Τίτλος: Paei o lagos
Εναλλακτικός τίτλος: The rabbit goes
Χρονολογία: 1900
Δημιουργός: Traditional
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Λέξεις κλειδιά: rabbit
water
goes
neck
Τόπος δημιουργίας: Greece
Μουσικό μέτρο: 2/4
Πρώτες λέξεις: The rabbit goes to drink water
Φωνητική έκταση: 6th minor/ Octave
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Classroom mates get acquainted with each other.
Fun
Comparison skills.
Μουσικοί στόχοι: Tempo (slow and fast).
Sense of rhythm.
Active listening.
Ιδέες διδασκαλίας: Variation and use of the song in order the members of the group to know each other better. For example, with the use of a cuddly toy, the teacher passes next to each child, while they are all singing “The rabbit goes to find out/ everything for our friend about”. The child says its name and then the whole class sing the song using that name (the rabbit goes to drink water/ from little ... neck”). In the end, another child tickles the first one.
All together singing and in the end everyone tickles the one sitting next to him/her.
Introduction to the terms “slow” and “fast”: examples from the daily life, walking in space imitating animal movements, sequence of rhythmic patterns in different tempi.
Listening to slow and quick musical tracks and rhythmical dance in correspondence to their tempo.
Διαθεματικές έννοιες: Time
Contrast
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Paei ο lagοs.mp3Αρχείο ήχου74.2 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Paei ο lagοs.xml9.92 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Paei ο lagοs.mscz7.4 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Paei ο lagοs.mus42.03 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Paei ο lagοs.pdf36.94 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε