Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/636
Τίτλος: Hē trata mas
Εναλλακτικός τίτλος: Our trawl the patchwork
Χρονολογία: 1900
Δημιουργός: Traditional
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Λέξεις κλειδιά: trawl
patchwork
sails
Heave ho
home
mother
breeches
boat
Τόπος δημιουργίας: Greece, Dodecanese
Μουσικό μέτρο: 4/4
Πρώτες λέξεις: Our trawl the patchwork which is a thousand times patched
Φωνητική έκταση: Octave
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Knowledge emergence.
Observation skills.
Personal expression.
Creativity.
Familiarization with other forms of Art.
Aesthetic pleasure through artistic experience.
Μουσικοί στόχοι: Modal.
Pick-up meter.
Traditional songs and dances of the Aegean islands.
Active listening.
Ιδέες διδασκαλίας: Performing the song while accompanying it with rhythmic ostinati.
Rhythmical games in 4/4 with accents on strong beats or/either on up beats.
Acquaintance with the pickup meter. Students are asked to recall other songs that begin with pickup meter.
Assumptions by the students about the meaning of the word “evira” (from vira= pull).
Discussion for the island style of the song. Introduction to island Greek traditional dances through audiovisual material. Observation of traditional clothing. Getting familiar with the musical instruments of island musical tradition (f.i. traditional violin, pipes, lute, dulcimer) and with the island Zygia (violin, lute).
Improvisation of dancing figures either in circle or in couples, face to face. Creation of a simple choreography. Learning the melody of the refrain (evira mia/heave ho one etc.) on glockenspiel or on another melodic instrument.
Getting familiar with works of Greek painters that have the theme of the boat (Nikiforos Litras, Spyros Vasileiou, Konstantinos Volanakis, Ioannis Altamouras, etc.). Observation and description of the paintings. Expression of personal preferences. Finding relations with the content of the song.
Διαθεματικές έννοιες: Comparison
Culture
Interaction (among arts)
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Hē trata mas.mp3Αρχείο ήχου628.49 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Hē trata mas.xml26.11 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Hē trata mas.mscz15.03 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Hē trata mas.mus44.3 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Hē trata mas.pdf34.54 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε