Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/639
Τίτλος: I alepou kalogria
Εναλλακτικός τίτλος: The nun fox
Χρονολογία: 2003
Δημιουργός: Mavroudis, Notis
Συντελεστής: Στιχουργός: Drosinis, Georgios
Περιγραφή: Album "Music Anthology"
Λέξεις κλειδιά: wisdom
fox
rooster
hunger
wily
Τόπος δημιουργίας: Greece
Μουσικό μέτρο: 2/4 (two fourths)
Πρώτες λέξεις: As a wily fox that had nothing to eat
Φωνητική έκταση: 9th major
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Personal expression.
Cooperation and togetherness.
Nurture of creativity and imagination.
Μουσικοί στόχοι: Expressive use of the voice.
Active listening.
Acoustic understanding of the differences between major and minor scales.
Ιδέες διδασκαλίας: Short reference to the poet Georgios Drossinis and to the composer Notis Mavroudis.
Presentation of the song by the teacher and questions about the understanding of the lyrics’ content. Detection of the humorous elements of the song.
Experimental understanding of the change of tonality in the song.
Class in two groups; the first sings and the second improvises dramatically according to the lyrics in a humorous mood (preparation with the role distribution and the organization of the performance space).
Experimentation with the expressive use of the voice (i.e. seriously, mockingly, kindly, frightening, sadly, boring) and expressive performance of the song.
Performance of the song with pantomimic movements.
Search for sayings, apothegms or Aesop's myths that have the “the lesson is learned by the damage” as their central idea.
Group work (3-6 students): Each group undertakes to perform a saying, apothegm or myth with pantomimic movements, while the rest of the students guess.
Creation of a simple choreography with pantomimic movements by the students.
Διαθεματικές έννοιες: Humor
Progress-Change
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
I alepou kalogria.msczΑρχείο Musescore23.92 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
I alepou kalogria.pdfΑρχείο .pdf43.75 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε
I alepou kalogria.xmlΑρχείο .xml70.16 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
I alepou kalogria.mp3Αρχείο ήχου1.21 MBUnknownΔείτε/Ανοίξτε