Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/644
Τίτλος: To gelasto paidi
Εναλλακτικός τίτλος: The laughing boy
Χρονολογία: 1963
Δημιουργός: Theodorakis, Mikis
Συντελεστής: Στιχουργός: Behan, Brendan
Περιγραφή: Album "Magic City" (First recording: Giannakopoulou, Dora)
Λέξεις κλειδιά: struggle
courage
sacrifice
laughing
boy
enemy
glory
honor
mourning
memory
Τόπος δημιουργίας: Greece
Εκδήλωση/Γεγονός: National Day of the 17th November
Μουσικό μέτρο: 8/8 (eight eights 3+2+3) και 5/8 (five eights)
Πρώτες λέξεις: It was a morning in August right before the dawn
Φωνητική έκταση: Octave
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Development of social and historical consciousness.
Development of critical thinking.
Discussion skills.
Promotion of moral values.
Recognition of music and poetry as means of communication between cultures and people.
Μουσικοί στόχοι: Meter of 8/8 (3+2+3) and 5/8 (3+2).
Changes in meter.
Stepwise movement of the melody
Perfect 4th interval (ascending).
Musical notation (reading and writing).
Active listening
Political-social song.
Ιδέες διδασκαλίας: Reference to the contributors of the song.
Teaching-learning of the song.
Performing the song on a melodic instrument by ear.
Rhythmic dictation (dictée) of the song.
Melodic dictation (dictée) and interval recognition.
Accompaniment of the song with various rhythmic patterns with percussion instruments.
Listening of a recorded performance of the song and critical evaluation.
Discussion about the social and political situations in connection to the lyrics of the song (the song refers to the British occupation of the Irish people and to the civil conflict that followed the autonomy of Ireland. The “laughing boy” is the Irish rebel Michael Collins).
Discussion on the suffering and the impact of the civil conflicts.
Reading and recitation of the original lyrics of Bryant Brenton (title “The laughing boy”).
Διαθεματικές έννοιες: Interaction (of ideas and opinions)
Conflict
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο