Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/651
Τίτλος: Pirpirouna (Perperouna)
Εναλλακτικός τίτλος: Pirpirouna (Perperouna)
Χρονολογία: 1900
Δημιουργός: Traditional
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Περιγραφή: Customary children's song of the spring, in which the children invoke for rain.
Λέξεις κλειδιά: Pirpirouna
rain
corn
wine
water
wheat
Τόπος δημιουργίας: Greece, Thrace/Macedonia
Μουσικό μέτρο: 7/8 (seven eighths)
Πρώτες λέξεις: Pirpirouna is walking
Φωνητική έκταση: 4th perfect
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Recognition of the value of tradition and of the maintenance of customs to the historical continuation of every people.
Sense of togetherness.
Μουσικοί στόχοι: Meter 7/8 (3+2+2).
Semitone.
Triplet.
Tie.
Musical reading.
Ιδέες διδασκαλίας: Description of the custom of Perperouna (Pirpirouna): the custom of Pirpirouna (also found as Perperouna, Pirpiritsa, Pipiritsa, Paparouna) is performed by a young girl wearing green leaves and tree branches around her head and body. Pirpirouna, the girl was accompanied by a group of girls, usually in friendship or neighborhood groups, while singing the song from door to door to as many families as possible. Each time the housewife opened the door and dropped some water on a drainer above Pirpirouna's head. Pirpirouna would lightly shake her head and body to drop some water around her. In some places the girls accompanied Pirpirouna holding a metal container, in order to collect some olive oil by the housewives for the church's candles. The custom of Perperouna represents people's invoke for rain and was performed in periods of drought. The custom accompanying the song is of pagan origin, but it has been practiced in modern Greece for very long time as a Christian custom, devoting girls' pray to God.
Reading the lyrics of the song and focus on idioms.
Listening to the song from the web.
Discussion on the importance of maintaining the customary traditions in our days.
Activities aiming to the acquaintance of the 7/8 meter (kinetic and rhythmic activities).
Rhythmical and melodic solfège of the song or of phrases of the song, considering the students' background.
Vocal performance of the modal scale.
Rhythmic accompaniment of the song on percussion instruments.
Drama activity based on the custom of Pirpirouna.
Διαθεματικές έννοιες: Tradition
Variation
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Pirpinouna.mp3Αρχείο ήχου450.52 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pirpirouna.xml28.61 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Pirpirouna.mscz12.96 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pirpirouna.mus44.1 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pirpirouna.pdf31.55 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε