Τεκμήριο
Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/11636/652
Τίτλος: Pantrevoune ton kavoura
Εναλλακτικός τίτλος: The crab is getting married
Χρονολογία: 1900
Δημιουργός: Traditional
Συντελεστής: Στιχουργός: Traditional
Λέξεις κλειδιά: marriage
wedding
crab
turtle
circlets
violin
instruments
fox
Τόπος δημιουργίας: Greece
Μουσικό μέτρο: 7/8 (seven eighths)
Πρώτες λέξεις: The crab is getting married
Φωνητική έκταση: 5th perfect
Ψυχοπαιδαγωγικοί στόχοι: Development of critical and logical thinking.
Encouragement of personal expression.
Enhancement of creativity and imagination.
Encouragement of self-confidence.
Promotion of the ability to justify an opinion.
Readiness to react.
Μουσικοί στόχοι: Meter 7/8 (3+2+2).
Strong and weak beats of the meter.
Cultivation of rhythm.
Symbols of repetition.
Musical reading.
Active listening.
Ιδέες διδασκαλίας: Learning of the song and narration of the content in prose (like a story).
Performing the song by ear on melodic instruments.
Rhythmic solfège of the song.
Accompanying the song by mimetic movements suggested by the students.
Comments on the content of the song through questions such as: why is the crab getting married with the turtle? Why did they invite the cicada to play violin? Why did they invite the frog to carry water? The teacher could encourage students to justify their answers.
Discussion on the humorous elements of the song. Writing humorous lyrics by the students, in groups of 2-4, with the help of the teacher.
Rhythmic accompaniment of the song with the pattern of “draga druga”.
Drama activity based on the story of the song (multiplication of the roles so that all students participate).
Team work: Making an illustrated book based on the icons of the lyrics. Each group takes over one “page” of the book, writing lyrics and drawing pictures.
Διαθεματικές έννοιες: Humor (in the song, in everyday life, during games in school).
Development (in the song story, in other stories and fairy tales, in everyday events).
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τα τραγούδια

Ψηφιακά Αρχεία
Αρχείο Description ΜέγεθοςΤύπος αρχείου 
Pantrevoune ton kavoura.mp3Αρχείο ήχου537.05 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pantrevoune ton kavoura.xml18.79 kBXMLΔείτε/Ανοίξτε
Pantrevoune ton kavoura.mscz8.44 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pantrevoune ton kavoura.mus43.64 kBUnknownΔείτε/Ανοίξτε
Pantrevoune ton kavoura.pdf35.33 kBAdobe PDFΔείτε/Ανοίξτε